Oracle går i skyen

Du kan tage enhver Oracle database og flytte den direkte i skyen, fortæller Larry Ellison fra Oracle OpenWorld. Ikke bare kan man flytte den op i skyen, man kan også flytte den tilbage igen eller over til Amazon’s EC2 cloud.

Oracle-Cloud-ServiceLarry går i sin keynote aggressivt efter specielt Salesforce.com og deres anvendelse af ikke standardiseret Java – og i det hele taget har Larry meget fokus på at mange ikke følger standarderne i skyen – underforstået: Oracle følger alle standarder. Derfor skal man passe på, hvem man binder sig til . som Larrry citerer fra the Eagles, Hotel California: “You can check in, but you can never check out”

Oracle’s cloud offering betales månedligt og tilbyder fuld fleksibilitet i forhold til at øge og sænke kapaciteten over tid.

Som Microsoft vil Oracle også tilbyde sine kunder at køre hybride løsninger med et valg mellem at implementere løsninger on-premise eller i cloud – og skifte dynamisk, når behovet opstår.

Se hele afsnittet fra Larry’s keynote her fra omkring 13.30 min:

Larry Ellison annoncerer Oracle Public Cloud

 

Læs mere hos Oracle.

Principper for cloud leverandører?

principper for cloud computingMed mange forskellige leverandører på forskellige niveauer gør mange i branchen også noget for at skille sig ud på den mere filosofiske side. Står du selv og skal vælge en cloud leverandør er der gode ideer til krav eller ønsker i JP Rangaswami fra Salesforce.com listen med gode principper for cloud computing.

De 10 bud er:

  1. Transparens. Det skal altid være muligt at gennemskue en leverandørs praksis for håndtering af data og der skal ske en ongoing publisering af performance er oppetid for deres services på leverandørens website.
  2. Kunden ejer data. Leverandører skal ikke kræve ejerskab over kundens data eller på nogen måde bruge data til andet end hvad kunden beder om – eller til at opfylde juridiske eller kontraktuelle krav.
  3. Videregivelse af data. Data skal kun videregives fra leverandøren, hvis det kræves af kunden eller af lovgivning og kun efter at kunden er orientereret hvis det overhovedet er muligt.
  4. Sikkerhedskontrolsystemer. Leverandører af cloud computing bør anvende et robust sikkerhedssystem baseret på bredt anerkendte standarder som ISO 27002 for at sikre kundernes data.
  5. Sikkerhedsfunktioner til kunderne. Leverandøren skal give kunderne adgang til et udvalgt af sikkerhedsfunktioner som de sætte i kraft i deres anvendelse af cloud computing services.
  6. Geografisk placering. Kunder skal klart kunne få oplyst hvor deres data er anbragt i verden.
  7. Alarm ved kompromitering. Kunder skal altid oplyses hvis der har været fare for at kundens data har været kompromitteret på grund af sikkerhedshuller.
  8. Revision. Leverandører af cloud computing skal anvende ekstern revision for at sikre opretholdelse af standarder i forhold til sikkerhedssystemer og egne principper.
  9. Data portabilitet. Leverandørrer skal give adgang til download af alle data i et anerkendt format.
  10. Ansvarlighed. Leverandører skal arbejde med deres kunder for at fastlægge ansvar for både sikkerhed og sikring af personlige / fortrolige oplysninger.

Efter at JP fremlagde de 10 principper fik han en hel del interessant feedback på sin blog.