Bogføringsloven og cloud hosting med Azure eller Amazon

Bogføringsloven og cloud hosting på Azure eller AmazonBogføringsloven er pr. 1. marts 2015 sat i kraft med en ændring som muliggør hosting af økonomisystemer i Azure eller Amazon.

Bogføringsloven og cloud hosting

§ 12. Regnskabsmaterialet skal opbevares på en sådan måde, at det uden vanskeligheder kan gøres tilgængeligt her i landet for offentlige myndigheder m.fl., som i henhold til anden lovgivning har ret til at kræve indsigt i regnskabsmaterialet.

Stk. 2. Regnskabsmaterialet kan opbevares i elektronisk form her i landet eller i udlandet, hvis den bogføringspligtige

  1. opbevarer regnskabsmaterialet i overensstemmelse med denne lov,
  2. til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet,
  3. opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer m.v. og eventuelle nødvendige adgangskoder m.v. her i landet og
  4. sørger for, at regnskabsmaterialet udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

Data udenfor EU

Denne lovændring fjerner enhver tvivl om at danske virksomheder nu kan opbevare deres regnskaber på servere i andre landet. Særligt interessant nævnes det ikke at data skal opbevares i EU hvorfor data potentielt kan placereres over alt i verden så længe systemet er beskrevet og adgangen kan gives fra Danmark til enhver tid.

C5, Dynamics NAV eller AX i skyen?

Samtidig har flere producenter af økonomisystemer som f.eks. Microsoft givet mulighed for at man kan tage licensen af C5, Dynamics NAV (Navision) eller Dynamics AX med i skyen til hosting på enten Microsoft Azure eller Amazon Web Services. Microsoft kræver typisk at man har en aktiv software assurance eller en såkaldt “Enhancement Plan”.

Læs offentliggørelsen af bogføringsloven her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *